Projekt 2100.nu

Vores ejendom er tilmeldt miljøprojekt 2100.nu, hvor Østerbros beboere, boligforeninger og virksomheder, samlet arbejder på at nedsætte energiforbrugene samt nedbringe CO2-udledningen.

Københavns Energi har i august 2010 gennemgået ejendommen med henblik på at udarbejde forslag til energibesparende tiltag.
Rapporten kan ses/hentes nedenfor. 
 
Efter rapporten er lavet, er pumpen til det varme brugsvand udskiftet til en ny A-pumpe, ligesom efterisolering af varmerør og beholder er udført.
Det antages nu at samtlige toiletter er vandbesparende efter yderligere 2 er blevet udskiftet med tilskud fra Købehavns Energi. Endvidere antages det, at alle radiatorer nu er forsynet med termostatventiler.
 
Ċ
Henrik Juul,
6. apr. 2011 05.04