Projekter

Her kan du se hvad bestyrelsen pt. arbejder med, både på kort og længere sigt.
Det er ikke sikkert, der kommer noget ud af alle opgaver/projekter, dog skal opgaver med prioritet 1 udføres.
Viser 26 punkter
OpgaveTypePrioritet 1-4EjerAfsluttet
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
OpgaveTypePrioritet 1-4EjerAfsluttet
Undersøgelse vedr. ny administrator  P2 Mette  
Nye faldstammer, badeværelser Udbudsrunde P3 Henrik  
Hoved- og bagtrappe: Maling af trapperum og afslibning af trin Udbudsrunde P4 Henrik  
Altan projekt Udbudsrunde P1 Birte og Charlotte  
Dokument vedr. vedligeholdelsespligt, renovering mm Intern P1 Henrik  
Forberedelse af årlig arbejdsdag  Intern P1 Alle  
Installation af 2 kontraventiler i gulvafløb i kælder  P1 Henrik  
Nyt betalingssystem til vaskemaskiner og tørretumbler Intern P1 Henrik  
Ny varmestyringsenhed Akut P1 Henrik  
Omlægning af foreningens fastforrentet lån  P1 Thomas  
Opfølgning på vandskade - VVS Intern P1 Henrik  
Reparation af belysning i cykelkælder Akut P1 Henrik  
Tagrenovering Udbudsrunde P1 Henrik  
Udskiftning af varmemålere på alle radiatorer Intern P1 Henrik  
Undersøgelse vedr. opsætning af vandmåler   P1 Henrik  
Varmecentral: Udskiftning af tærede rør samt ny isolering på alle varmerør Udbudsrunde P1 Henrik  
Varmecentral: Udsyring og rensning af varmtvandsbeholder Udbudsrunde P1 Henrik  
Vindues maling samt reparation af gesimsbånd ved 1. og 4. sal.  P1 Henrik  
Cykel oprydning  Intern P2 Henrik  
Genforhandling af rengøringskontrakt Intern P2 Henrik  
Nyt kort betalingssystem i vaskeriet Intern P2 Henrik  
Procedure for handel af andel Intern P2 Christina  
Nye entre- og køkkendøre Udbud P3 Henrik  
Ny TV/Internet udbyder Tilbud P3 Henrik  
Samtidig gratis udskiftning af EL-målere Interne P3 Henrik  
Hoved- og bagtrappe: Renovering af EL Udbudsrunde P4 Henrik  
Viser 26 punkter