Clorius kontrolmanual


I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere §7 skal varmeleverandøren etablere et kontrolsystem. Kontrolsystemet skal sikre, at der anvendes korrekt måleskala og væskeampuller til beregning af varmeforbrug. Endvidere skal det sikre, at varmeleverandøren vedligeholder sine varmefordelingsmålere på fornuftig måde og i overensstemmelse med målerleverandørens forskrifter.

Kontrolmanualen er lovbefalet!

Ċ
Henrik Juul,
23. mar. 2011 07.31