Husorden

Støj

Ved reparation eller anden håndværksmæssig udfoldelse som afstedkommer larm, henstilles det til at man bruger dagtimerne eller tidligst fra kl. 8.00 og senest kl. 20.30.

Benyttelse af radio og fjernsyn, musikinstrumenter mv. skal ske under fornøden hensyntagen til omkringboende. Høj musik må ikke finde sted mellem kl. 22.00 og kl. 8.00.

Brug af egen vaskemaskine må kun finde sted i tidsrummet fra kl. 08.00 til og med kl. 20.00.

Rygning

Rygning må ikke finde sted på indendørs fællesarealer, dvs. vaske- og tørrekælder samt på hoved- og bagtrapper.

Fest

Ejendommens øvrige beboere skal varsles med opslag i trappeopgangen, hvis man skal have fest. Får en enkelt andelshavers festaktivitet et omfang, som bliver uacceptabelt for de øvrige beboere, kan der klages skriftligt til bestyrelsen.

Overtrædelse af husorden

Såfremt andelsforeningens bestyrelse modtager skriftlige klager om overtrædelse af ovenstående husorden, vil den pågældende andelshaver modtage advarsel herom. I gentagelsestilfælde vil andelshaveren blive ekskluderet og skal fraflytte sin bolig.