Metroarbejde

 
Anlægsarbejde i Krauseparken
 
I forbindelse med anlæggelse af ny metrostrækning til Nordhavn, kommer metrobyggeriet tættere på vores kvarter, idet der skal laves en nød- og udluftningsskakt i Krauseparken.
Byggepladsen vil blive omkrandset af de velkendte grønne metro hegne.
 
Anlægsarbejdet forventes at blive sat i gang i 2014, og Nordhavnsmetroen forventes at blive sat i drift i 2019. Den samlede anlægsperiode forventes således at blive
ca. 5 år.
 
 
Hele Krauseparken vil blive inddraget til arbejdsplads i anlægsperioden. Cykelstien øst for parken nedlægges midlertidigt i anlægsperioden, men muligheden for gennemgang mellem Krausesvej og Gl. Kalkbrænderivej opretholdes.

Skakten i Krauseparken forventes anlagt i perioden 2014 - 2017, og den samlede anlægsperiode forventes at vare ca. 3-4 år.
Arbejdet i Krauseparken vil foregå inden for normal arbejdstid, medmindre særlige forhold gør sig gældende i kortere perioder.