Københanvs Energi

Københavns Energi sænker prisen på fjernvarme, bygas, vand og spildevand.

I 2011 falder prisen på Københavns Energis fire forsyningsprodukter med samlet set knap 10 % – svarende til en årlig besparelse på omkring 2.000 kroner for en københavnsk familie.

De nye priser, som er gældende fra 1. januar 2011, indebærer, at den samlede udgift til de fire forsyninger falder med knap 10 %. En familie på fire personer i en lejlighed vil således opnå en årlig besparelse på ca. 1.700 kroner.