Prisstigninger


Justering af priser

Som med så meget andet, stiger desværre også nogle af vores udgiftsposter i foreningen.


Fjernvarmen stiger med ca. 9 procent
 
Vand inkl. håndtering af spildevand stiger med ca. 0,3 procent
Umiddelbart får varme/vand stigningerne ikke nogen betydning for din månedlige boligopkrævning, idet fjernvarmen betales efter forbrug, mens stigningen på vand kører over foreningens fælles budget, da vi endnu ikke har målere på vandet. Husk dog stadig at brug vand med omtanke.

Du kan så glæde dig over, at en enkelt af de udgiftsposter du selv står for, falder en smule i 2013 idet Bygas-prisen falder med cirka 1 procent for private kunder. TV-afgiften stiger pr. 1/1 2013

Siden TV-2 blev betalingskanal fra og med 2012, er vores månedlig TV-afgift desværre ikke blevet justeret af vores administrator.
Den ekstra udgift til dette, dækkes af foreningens fælles budget i 2012, men fra 1. februar 2013 vil TV-afgiften stige fra nuværende 62 kr. pr. måned til kr. 110,39 pr. måned.