DagrenovationArbejdsnedlæggelse (27-04-2015)

Skraldemændene har fortsat nedlagt arbejdet, og der bliver derfor ikke indsamlet husholdningsaffald i København.
Arbejdsnedlæggelsen skyldes uenighed i forhandlingerne mellem de skraldemænd, der i dag er ansat hos M. Larsen Vognmandsfirma, og deres kommende arbejdsgiver City Renovation, som den 1. maj overtager kontrakterne på Østerbro og Nørrebro fra M. Larsen. Københavns Kommune skal stærkt beklage de gener, som arbejdsnedlæggelsen medfører, og arbejder på at få affaldsindsamlingen genoptaget hurtigst muligt.

Dagrenovation
Affaldsbeholdere som er kørt frem til tømning, skal køres tilbage på plads. Evt. ekstra affald skal i plastsække og stilles ved beholderen. Husk at lukke sækkene. Al dagrenovationsaffald vil blive taget med på første normale tømmedag efter konflikten er slut.

Storskrald, der er stillet frem på offentlig fortov skal enten sættes tilbage på matriklen eller afleveres på en af genbrugsstationerne på Borgervænget, Bispeengen, Kulbanevej, Vasbygade eller Vermlandsgade.
Der modtages ikke dagrenovation på genbrugsstationerne.
Vi har desværre ikke nogen information om, hvornår arbejdet genoptages, men så snart det sker, vil der komme yderligere informationer og instruktioner her.